Позакласні виховні заходи

Позакласний виховний захід для 7 класу. Tea Party

Цілі:

Навчально-пізнавальні:

Розширення кругозору учнів через знайомство з історією походження чаю та особливостями вживання чаю в Англії та Україні і чайним етикетом.

tea_party_1

 

 1. Удосконалення навичок аудіювання, розвиток вміння читати з метою добування детальної інформації, розвиток вміння розуміти культурологічний аспект текстів, розвиток уміння перекладати і користуватися словником, вдосконалення лексичних навичок говоріння.

Розвиваючі:

 1. Розвиток творчих здібностей учнів.
 2. Розвиток здібностей до розподілу і переключенню уваги, до мимовільному запам’ятовуванню при сприйнятті на слух.

Виховні:

 1. Формування потреби і здатності до співпраці та взаємодопомоги при роботі в групі.
 2. Виховання шанобливого ставлення до способу життя інших народів, глибшого усвідомлення своєї культури.

Завдання:

Створення умов для розвитку логічного мислення учнів, вміння аналізувати, висловлювати свої думки, аргументувати.

 1. Сприяти зміцненню знань про традиції та звичаї країн, що вивчається.

Обладнання:

Мультімідійний проектор, фотографії Лондона, картки із завданнями, сервіровані столи, костюми.

Сценарій чайної церемонії.

 1. Вступне слово

we all have an unusual party. It is connected with one of English traditions: English Drinking Tea. I want you feel yourself real Englishmen. And learn more information about this country.

-Вітаю. Я рада бачити вас усіх. Сьогодні у нас незвичайний захід. Воно пов’язане з однією з англійських традицій: Англійським чаюванням. Мені хочеться, щоб ви відчули себе справжніми англійцями.

Чай … це коротке співзвуччя ввібрало в себе сенс легенд і наукових робіт, народної поголоски і державних документів. Історичне життя чаю регламентували імператори, лікарі, гурмани, поети, купці, філософи і художники. Чай багатогранний і багатоликий.

В Англії культура чаювання грає приблизно таку ж роль, що і кодекс самурая в Японії. Чай супроводжує англійця протягом усього життя, незмінно присутнім в кожному англійському будинку і офісі.

Те, що англійці о п’ятій вечора сідають пити чай, і час це для них священне, знає, напевно, кожен, хто хоч раз у житті подивився «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона» або прочитав один з романів Діккенса.

Чи добре ви знайомі з чаєм? Сподіваюся, що сьогоднішній вечір розширить межі вашого знайомства з чаєм.

Ведучий 1 Good afternoon dear friends! Welcome to our tea party! It’s common knowledge that the English are very fond of tea. They like to have a nice cup of tea from 6 to 8 times a day, sometimes even more.

Доброго дня любі друзі! Ми раді вітати вас на нашому заході. Всім відомо, що англійці дуже люблять чай. Вони люблять пити чай від 6 до 8 разів на день, а іноді навіть більше.

Ведучий 2- Millions of people in factories and offices look forward to their tea breaks in the morning and afternoon. They are called «11es» and «5 o’clock tea». And what do the English think of tea themselves?

Мільйони людей на заводах і в офісах з нетерпінням чекають перерв на чаювання вранці і після обіду. Вони називають їх одинадцятигодинного і п’ятигодинне чаювання. А що англійці самі думають про чай?

Учитель – The Ukrainians as well as English are fond of tea too .They used to make herbal and flower tea. They picked up different flowers in the fields anе слово вчителя: Good afternoon. I am glad to see everybody. Today d forests and this tea was called medicinal tea. It was means from different diseases and a good way of being thirsty.

Що думають англійці і українці про чай.

Let’s read and translate some posters to see what the English think of tea. Давайте прочитаємо і переведемо кілька постерів, щоб зрозуміти, що англійці думають про чай.

 • The English know how to make tea and what it does for you.
 • Seven cups of it make you up in the morning; nine cups will put you to sleep at night.
 • If you are hot, tea will cool you off, and if you are cold, it will warm you up.
 • If you take it in the middle of the morning, it will stimulate you for further work; if you drink it in the afternoon, it will relax you for further thought. Тоді, звичайно, Then, of course, you should drink lots of it in off hours.
 • The test of good tea is simple. If a spoon stands up in it, then it is strong enough; if the spoon starts to wobble, it is a feeble makeshift.

(Відповіді):

 • Англійці знають, як заварювати чай, і ефект його дії на кожного.
 • Сім чашок чаю змусять вас підбадьоритися вранці, дев’ять чашок допоможуть вам заснути ввечері.
 • Якщо вам жарко, чай допоможе вам охолодитися, а якщо ви змерзли, він зігріє вас.
 • Якщо ви п’єте чай в розпал ранку, він стимулює вас на подальшу роботу; якщо ви п’єте його в середині дня, він сприятиме продовженню роботи. Тоді, звичайно, ти повинен пити багато чаю у години відпочинку.
 • Зняття проби з чаю дуже просте. Якщо ложка стоїть в чаї, він досить міцний; якщо ложка починає коливатися, це слабкий сурогат чаю.

Another task is to find Russian equivalents to the English proverbs.

 • Do not miss have tea as much as you can.
 • No tea, no life.
 • You can not go away while boiling samova. • Tea must be strong, hot and sweet like woman’s kiss.

(Відповіді):

 • За чаєм зовсім не нудимося по сім чашок випиваємо.
 • Чай не пити, так на світі не жити.
 • Самовар кипить, йти не велить.
 • Чай повинен бути як жіночий поцілунок – міцний, гарячий і солодкий.

. Учитель: I think that all of you like to drink tea but I also think that you know too little about this magnificent beverage. Let’s have a very short quiz and see what you know.

Я думаю, всі ви любите пити чай, але мені здається, що ви знаєте так мало про цей чудовий напій. Давайте з’ясуємо, що ви знаєте про чай.

Quizz.

 • When did people first begin to drink tea?

Коли люди вперше почали пити чай?

 • Which country is considered to be the motherland of tea?

Яка країна вважається батьківщиною чаю?

 • When did tea come to Britain?

Коли чай з’явився у Британії?

 • What is the peculiarity of drinking tea in England?

Які особливості чаювання в Англії?

 • What does “Ukrainian tea” mean?

Що означає «український чай»?

 • What does the word “teatester” mean?

Що означає слово «титестер»?

 • When and where was iced tea created?

Коли і де був винайдений чай з льодом?

 • What is the background of 5 o’clock tea tradition?

Яка основа традиції чаю «файв о’клок»?

 • Who invented tea in bags? Хто винайшов пакетований чай?

Ведучий 1 – The life of each of us is full of highdays: exciting days which we look forward to – like school trips, birthday, visits to the cinema or the theatre.

Життя кожного з нас повна якихось важливих подій, що хвилюють, які ми чекаємо – шкільні екскурсії, день народження, походи в театри чи кіно.

Ведучий 2 – The highdays are days which many people can share-whole family, whole villages, sometimes whole nations. They are days on which people have been having a «high old time» for many years, sometimes for centuries.

Ці свята можуть розділити з вами сім’ї, села, іноді цілі нації. Це дні, які проводяться як «в старі добрі часи» багато років, іноді століть.

Ведучий 1 – People keep customs and traditions. A lot of them have very long histories. Some are funny and some are strange. But they are all interesting.

Люди дотримуються звичаї і традиції. Багато з них мають довгу історію. Деякі – забавні, а деякі – дивні. Але всі вони дуже цікаві.

Ведучий 2 – Some British customs and traditions are famous all over the world: Bowler hats, drinking tea and talking about the weather, for example.

Деякі британські звичаї і традиції відомі в усьому світі: капелюхи-казанки, бесіда про погоду, наприклад, і чаювання.

(Група 2 показує презентацію “Історія чаю”).

Учитель: Do you know how to make tea? Let’s listen to the main recipe of making tea.

(Група 3 являє презентацію заварювання чаю).

Ведучий 1 – Here are some ABC of Table manners for the English Tea drinking. During drinking tea you must follow the next rules:

 • You must lay sugar in the tea carefully.

Під час чаювання кладіть цукор в чай акуратно.

 • You must eat the pie with the help of spoon but not hands.

Ви повинні їсти пиріг за допо могою ложки, але не руками.

 • You must not tap the spoon for a cup stiring tea.

Ви не повинні гриміти ложкою при помішуванні чаю.

 • And one more: during drinking tea Englishmen speak only about pleasant things

І ще: за чаєм англійці обговорюють тільки приємні теми.

Правила Англійського чаювання.

What can you tell us about the ABC of Table manners for the English Tea Drinking?

Що ви можете сказати про правила Англійського чаювання?

Ведучий 2 – There are four kinds of tea which are popular all over the world. They are green tea, red tea, yellow tea and black tea. They can be in large and small leaves and in granules. But Englishman most of all prefer black and green tea. In cold weather they like to drink tea with milk. Besides, milk helps to determine the quality of tea. (Продемонструвати): How do it? We take two cups of tea and add some milk. If the colour is red or orange it’s a good tea. But if the colour is grey its bad tea.

У світі популярні чотири види чаю. Це зелений, червоний, жовтий і чорний чай. Чай може бути великолистовим, подрібненими або гранульованим. З усіх видів чаю англійці воліють чорний або зелений чай. У холодну погоду вони люблять пити чай з молоком. Крім усього, молоко допомагає визначити якість чаю. Яким чином? Візьмемо дві чашки чаю і додамо туди трохи молока. Якщо колір стане червоним або помаранчевим, це хороший чай. Але якщо колір стане сірим, цей чай поганий.

Ведучий 1 – When Englishmen get together for drinking tea on their table you can see a lot of different dishes. For example, jam, biscuits, sweets, fruits, cheese, cakes, and of course an apple pie. It is the main dish of drinking tea.

Коли англійці збираються для чаювання, на їхньому столі ви можете бачити різні страви. Наприклад, джем, печиво, солодощі, фрукти, сир, тістечко і, звичайно ж, яблучний пиріг.

Ведучий 2 – But I think it is interesting for us to know how to prepare аn apple pie. May be you know its recipe.

Ну, я думаю, нам буде цікаво дізнатися, як готується яблучний пиріг. Можливо, ти знаєш рецепт його приготуван Ведучий 1 – Yes, I know. For preparing such pie you need:

Ведучий 2 – Так. Для такого пирога вам потрібно:

– Two big apples (2 великих яблука)

– Three eggs (3 яйця)

– Some butter (трохи олії)

– A glass of cream (склянка вершків)

– One hundred grammas of sugar (100 г цукру)

– A glass or two of flour (стакан або два борошна)

And your pie is ready. Bon appety! Now you can make such pie at home according to this recipe.

І ваш пиріг готовий. Смачного! Тепер ви можете спекти такий пиріг будинку на нашу рецептом.

Учитель: Every country has its own tea – drinking habits. When tea was first brought to England people did not know how it ought to be used. They boiled the leaves and put them on a piece of bacon, and than ate them. Can you imagine how tasty it was? No? You are welcome to see our drama “Tea Leaves”.

А зараз ми запрошуємо всіх на чаювання. Ласкаво просимо!

1: And now we invite everybody to Tea Drinking. You are welcome!

 

Чайный этикет в Британии

Первой, кто сделал чайный напиток постоянным в жизни англичанина, стала юная королева Виктория. Ей мы обязаны не только индийским, но и цейлонским черным чаем. Королева оставила нам “Tea Moralities” – собственноручно написанные правила чайного этикета, которые легли в основу европейских традиций делового общения.

В Англии Вам непременно предложат на выбор несколько сортов чая. Это первый знак уважения, ведь вкусовые пристрастия очень индивидуальны, к тому же они сильно зависят от погоды, времени дня и просто настроения. Никто не имеет права принимать за Вас решение, какой именно сорт чая Вам предложить. Несмотря на то, что в английских ресторанах всегда есть подробное чайное меню, официант принесет специальную деревянную шкатулку с чаем. Держа ее в левой руке, правой рукой подающий откроет перед Вами крышку. Вы должны указать рукой на сорт чая, соответствующий Вашему вкусу и настроению в данный момент времени. Если Вы проявите нерешительность, добросовестный официант обязательно расскажет Вам о стране произрастания, особенностях характера той или иной чайной смеси.

Выбранный вами чай заварят в индивидуальном заварном чайнике, даже если он — пакетированный. Вод должна быть хорошего качества. Нельзя кипятить воду дважды, иначе она обескислородится. Например, для черного и зеленого чая нагревать воду необходимо до 100 градусов и тут же выключать. Во-вторых, заварку нужно класть в подогретый чайник. Заваривается чай в течение 3—4 минут. Если чай крупнолистный, то 5—6 минут. Напиток не подогревать и не охлаждать. В-третьих, чай всегда хранить в жестяной баночке.

Заварка, независимо от сорта, должна настояться в кипятке 3-5 минут, иначе чай не раскроет все свои достоинства: сначала выходят танин и эфирные масла, и только потом появляются кофеин и знаменитый терпкий вкус. В заварочном чайнике вода не остывает, процесс диффузии идет нормальным путем, предусмотренном создателями чая. Правильно заваренный чай — это еще один знак уважения, ведь, выбирая сорт, вы рассчитываете в полной мере насладиться изысканным вкусом и ароматом чая. Заваривание же пакетика в чашке пришло к нам из американского общепита, где вкус унифицирован, а уважение приносится в жертву скорости

Кстати, англичане заваривают чай значительно крепче, чем мы. Процентов на 30 (в среднем 2,5 грамма против 1,7 на чашку).

Пока чай заваривается, вам подадут молоко, сахар, лимон, подогретые сэндвичи с ветчиной и отдельный чайник с кипятком. Он входит в классический чайный сервиз и предназначен для того, чтобы вы могли разбавить заварку до нужного уровня крепости. Чайник с кипятком будут менять по мере его остывания, чтобы вы могли выпить горячий чай в удобный для вас момент.

Возможность дозировать крепость чая по вашему вкусу — это тоже проявление уважения к вам, часть английского этикета. Разбавлять чай кипятком или нет, всегда остается на ваше усмотрение. Но, если разбавляете, помните, что соотношения интенсивности цвета и крепости у разных сортов разное. Дарджилинг, например, дает бледный настой при очень большом содержании кофеина и дубильных веществ. Его «сосед» по Северной Индии Ассам, наоборот, рекордсмен по яркости настоя. В английской смеси «Royal Blend» они присутствуют одновременно. Разбавлять чай можно в два приема, пробуя его на вкус.

Чтобы чай не остывал, еще не так давно, в 30-40-е годы нашего века англичане широко использовали «tea cosy» — матерчатый колпак на заварочный чайник (аналог русской «чайной бабы»). Согласно современным представлениям о заваривании чая, такой способ сохранения тепла не рекомендуется — чай «перезаваривается», становится горьким и мутным.

Молоко обычно добавляется в крепкие утренние сорта чая, чтобы сбалансировать действие кофеина. Традиция добавления молока в чай, вероятно, была перенесена от похожего способа употребления кофе, который был невероятно популярен среди британцев в 17-18 веках. Первые упоминания о полезных свойствах чая с молоком мы находим еще в 1660 году. Рекламное объявление, принадлежавшее Томасу Гаррауэйю, владельцу первого в истории Лондона чайного магазина, гласит: «чай, приготовленный с молоком и водой, укрепляет внутренние части». Старинная традиция предписывает наливать в чашку сперва молоко, а потом чай. Это правило возникло вследствие опасений англичан за то, что прекрасные фарфоровые чашки могут испортиться от горячего чая. К тому же, при наливании чая в молоко, обе составляющие лучше перемешиваются. Однако, это не является жестким правилом. Сторонники добавления молока в чай утверждают, что так они могут достичь лучшей пропорции, подходящей их вкусу. Так или иначе, сегодня никто не осудит вас, если вы нальете молоко в чай, а не чай в молоко. Важнее, чтобы молоко было минимальной жирности, потому что при взаимодействии с кипятком жиры образуют не очень полезные для желудка соединения. Смешивать чай со сливками нежелательно. Разумеется, молоко не сочетается ни с лимоном, ни с бергамотом. Не стоит его добавлять также в зеленый чай и китайские сорта черного чая.

Сахар стал популярен в Великобритании и ее колониях почти одновременно с чаем — в конце XVII века. Тогда он существовал в виде конусообразных кусочков, которые необходимо было измельчить, прежде чем положить в чай. На каждой кухне в те времена присутствовал целый арсенал инструментов: щипцы для сахара, нож-колун и ваза для сахара, готового к чаю. Тогда же появились и чайные ложки, которыми не только отмеряли дозу, но и размешивали сахар. В наше время к чаю подается ваза с белым рафинадом в кубиках, щипцами, которые играют скорее роль пинцета, и чайные ложки. После размешивания чайную ложку принято вынимать и класть рядом на поднос, но не на блюдце, так как англичане, поднося одной рукой чашку ко рту, другой поддерживают блюдце на 8-10 см ниже. Безусловно, Вы и только Вы решаете, класть сахар в чай или нет. Никаких ограничений на объем сахара английский этикет не накладывает.

Англичане любят чай с лимоном, хотя сами называют его «русским чаем». Действительно, свежая долька лимона хорошо сочетается с чаем, образует неповторимое сочетание подкисленного вкуса со свежим цитрусовым ароматом. Растворяясь, лимонный сок изменяет свойства чая, делает его более светлым на цвет и мягким на вкус. Дольки лимона подаются на отдельной тарелочке. Лимон не принято сочетать с бергамотом — частым гостем классических английских чайных смесей «Эрл Грей», «Английский Полдник», «Английский чай №1». По мнению англичанина, цитрусовый аромат бергамота в сочетании с лимоном дает эффект «масла масляного». Но если Вам нравится именно такое сочетание, можете смело его осуществить — Вы хозяин своего вкуса.               Традиционные закуски к чаю — это подогретые сэндвичи, тосты, кексы. Иногда кажется, что англичане могут пить чай с чем угодно. Выбор того, с чем пить чай, во многом зависит от того, в какое время дня, где, в какой обстановке происходит чаепитие. С утра англичане предпочитают несладкие закуски. Традиционный английский завтрак — это овсянка, рыба или яичница с беконом. К нему обязательно подается чай или кофе. Во время ланча меню более разнообразное. Итак, правила предписывают подавать к чаю хлеб, масло, свежие маленькие огурцы и помидоры, яйца, сваренные вкрутую, тосты с корицей, миндальное печенье, ячменные лепешки, варенье, преимущественно клубничное, бисквиты, горячие сдобные булочки, пышки, желе, сладкие и душистые тартинки. Но, пожалуй, самая известная в мире закуска к послеполуденному чаю носит имя Лорда Джона Сэндвича. Именно он ввел в Англии способ приготовления бутерброда из двух пластинок хлеба с начинкой из ветчины, сардин, шоколада или бананов посередине. В таком виде бутерброд удобней подогревать и подавать горячим.

Самые популярные бутерброды: тонко очищенный и порезанный огурец на слегка смазанном маслом белом хлебе, бутерброды с яйцами, бутерброды с тонко порезанной ветчиной и сырным кремом с зеленью (watercress). После этого у бутербродов надо отрезать корочки, нарезать их треугольниками, квадратами или кружками. Подавать такие бутерброды в Англии принято на листах салата на твердом диске.

Вот уже более ста лет день англичанина начинается с чашечки чая «Английский завтрак» — очень крепкой смеси мелкого ломаного листа «брокен» из Цейлона, Кении и Индии. Пьют его два раза — один раз в постели, другой за завтраком. Привычка к early morning cuppa — ранней чашечки чая до одевания и умывания — возникла из-за сырого климата Англии, знаменитого своими утренними туманами. Англичане просыпаются очень рано, в 6-7 часов утра, и чашечка крепкого тонизирующего чая просто необходима, чтобы проснуться.

После того, как англичанин приведет себя в порядок, он отправляется в гостиную на завтрак. Такой завтрак не имеет ничего общего с так называемым «континентальным завтраком» с обилием сладостей, характерным для латиноамериканских колоний европейских стран. Чашечка чая «Английский завтрак» подается к утренней овсянке, рыбе или яичнице с беконом. Чай «Английский завтрак» богат кофеином, но небезопасен для желудка, особенно, если чай пьется «натощак». Поэтому такой чай обычно смешивают с молоком. Хорош он и с лимоном.

В соответствии с английским чайным этикетом, ни в коем случае нельзя ограничиваться одним сортом чая. Обычно на выбор предлагаются 8-10 сортов чая.
Чайный столик располагается в гостиной, у камина. Скатерть предпочтительна однотонная, белая или синяя. Для проведения церемонии понадобятся чайные пары, чайник с чаем, кувшин с кипятком, молочник с молоком или сливками, десертные тарелочки для закусок, нож и вилка для каждого гостя, чайные ложечки, ситечко и подставка для ситечка, сахарница с кусковым сахаром, щипцы для сахара и шерстяной чехольчик для чайника с чаем. Вся посуда должна быть из одного сервиза.

Закуски подаются на стол сразу, до подачи чая, но обязательно в присутствии гостей. По традиции, к послеполуденному чаю подают хлеб, соленое масло, свежие огурцы и помидоры, яйца, тосты с корицей, миндальное печенье, джемы, бисквиты, булочки, пышки, пирожные и торты. Лимон, нарезанный дольками, подается на отдельной тарелочке и сахаром не посыпается. Англичане чай с лимоном называют «русским чаем». Лимон добавляют в чай с содержанием бергамота и китайские зеленые чаи. Настоящий чай сразу же разливают по чашкам и сразу же добавляют в чайник кипяток из кувшина. Англичане пьют только горячий чай.

Английское чаепитие, как и всякая церемония, не терпит суеты. Все здесь призвано к максимуму приятных ощущений: и от изысканного вкуса чая, и от общения в приятной компании.

В Англии чай пьют с молоком! Пока чай настаивается, в хорошо подогретые чашки наливают согретое, но не кипяченое молоко по 2-3 чайные ложки, а затем уже в молоко наливают чай.

Англичане чай пьют три раза в день и в строго определенное время: утром за завтраком, в 13 часов за ленчем и в так называемый «файв-о-клок» (в 17 часов).

Самое любимое чаепитие – именно пятичасовое. В это время обычно у кого-нибудь дома собираются старые друзья и приятели.

Из общественных мест чаепитие постепенно переместилось в дома, в семьи и стало излюбленным времяпрепровождением. Имея 59 миллионов человек населения, англичане ежедневно выпивают 165 миллионов кружек чая. 86% кружек чая выпивается именно дома

Английское чаепитие — это чаепитие, в центре внимания которого находятся даже не люди, поддерживающие весь этот стиль, а дом. Дом, как совокупность интерьера, обычаев и хозяев. Дом в том смысле, в котором это слово употребляется в словосочетаниях «хороший дом», «приличный дом» и т.п. Если у вас есть такой дом, вы заинтересованы в том, чтобы создать ему репутацию и у вас есть средства и время на создание этой репутации, английское чаепитие — это то, что вам нужно. Вернее, викторианское чаепитие.

В начале прошлого века об английской чайной церемонии на время забыли, но сейчас, в современной Англии, многие важные события и празднества, такие как свадьба или крещение ребенка, день рождения – становятся более незабываемыми, если за ними следует традиционный аристократичный “полуденный чай”. Я назвала его аристократичным неспроста. Все очень просто! “Чаем в полдень” раньше назывался легкий и изящный прием пищи, который был, в основном, у аристократии с ее неторопливым образом жизни.
И еще один секрет чайной церемонии. Чаепитие будет вдвойне приятнее, если провести его в компании хороших друзей, как это делала герцогиня Анна, или с любимым человеком, как это делают современные английские ценители чая.  Культ чая господствует почти в каждой английской семье, и до сих пор чаепитие составляет одну из национальных традиций англичан. Вот почему с полным правом можно говорить об английском  способе пить чай. В мире английское чаепитие по праву считается эталоном правильного чаепития. Сэр Уильям Гладстон, известный точными афоризмами, подметил в своё время: “Если холодно, чай вас согреет. Если вам жарко, он вас охладит. Если у вас настроение подавленное — он вас подбодрит, если возбуждены — успокоит”

Приятного Вам чаепития!

 

 

Позакласний виховний захід для 2 класу.    ABC Party

Виховний захід з англійської мови для початкових класів

(з російською мовою навчання)

 The ABC Party

 Тема: We love English.

Цели: активизация изученного материала и подведение итогов работы за год.

 

 1. образовательные:
  • повторение изученных букв и звуков, числительных от 1 до 10, названий животных и глаголов движения;
  • совершенствование навыков монологической речи;
  • формирование навыков аудирования;
 1. развивающие:
 • развитие внимания, памяти, воображения, мышления, смекалки;
 • развитие эмоциональной сферы учащихся;

III. воспитательные:

 • мотивация детей на изучение иностранного языка как нового средства общения.
 • воспитание культуры общения в коллективной деятельности;

 

Оборудование: презентация, проектор, записи песен, буквы, шары

 


 

Ход мероприятия:

 

1В: Happy to see you, dear children and guests!
Happy to see you today!
: Мы приветствуем всех, друзья!
Видеть вас мы безумно рады!
: Петь мы любим! Танцевать? – Ну, не знаю…
Зато стихов вам много прочитаем!

 

Мы пришли во второй класс,

Сколько новых предметов у нас,

Но самый незнакомый и странный

Это – язык иностранный.

 

Вот и учебник – толстый и новый,

Но буквы в учебнике нам не знакомы.

Много в нем интересных картинок

Мы за ученье взялись без заминок.

 

Вошла учительница в класс,

Странно приветствуя нас:

Good morning!

Good afternoon!

 

Без билетов и чемоданов

Начали мы путешествовать

По разным странам.

 

В Англии дети тоже

На русских детей похожи,

Но разница лишь в том,

Что они говорят на языке другом.

 

В этом году мы выучили английский алфавит.

Даже ночью нас спроси:

«Что такое АВС?»

Мы ответим : «Алфавит!»

С ним в учебе путь открыт.
2В: Наша дружная семья –

буквы алфавита-

заходите все сюда!
Дверь для вас открыта!

Звучит музыка ABC , заходят буквы и строятся (10-6-10)

: Буквы важные и дружные,

нам для чтения – ВСЕ нужные!

: Царит порядок в алфавите,
Но мало этого, друзья!
Нам обойтись без стихотворений

об этих буковках нельзя!

 

Каждая буква представляется и рассказывает стишок про себя.

 

Каждому, чтоб грустным не был,
Дарят яблоко – an apple.

Буква В, как мячик – ball
Скачет, прячется под стол.
На охоту вышла С.
Мыши, лапы уноси!
Чтоб сегодня на обед
Не достаться кошке – cat.

Кот бежит, не чуя ног,
Во дворе собака – dog.

Буква Е белей, чем снег.
С Е берет начало egg,
Egg высиживает квочка.
Тут конец – the end. И точка.

На листок зеленый сев,
Громко квакнет буква F,
Потому что frog– лягушка,
Знаменитая квакушка.

С этой буквой не дружи,
Зазнается буква G.
Важно голову задрав,
Смотрит свысока giraffe.

H утрет любому нос.
Мчится вихрем конь мой – horse.
Для него преграды нет,
Если всадник в шляпе – hat.

C буквой I мы так похожи:
I и я – одно и тоже.
Мы не плачем, не хандрим,
Если есть пломбир – ice-cream.

Сладкоежка буква J
Слаще булок и коржей.
Буква J знакома всем,
Кто отведал сладкий джем.

К откроет все замки –
У нее есть ключик – key.

Буква L пришла затем,
Чтоб помочь ягненку – lamb,
Он в кровать боится лечь,
Просит лампу – lamp зажечь.

Буква М для обезьянки,
Для веселой, шустрой monkey.
Угощенья ждет она,
Melon – дыня ей нужна.

N висеть не надоест.
На ветвях гнездо – a nest.

От зари и до зари
Машет веткой дуб – oak-tree.
Всех зовет под свод ветвей,
Бормоча под нос – O.K.

Pirate – молодой пират
С parrot – попугаем рад:
– Посмотрите, это нам
Машет веткой пальма – palm.

Тут я песенку спою
В честь прекрасной буквы Q,
Потому что queen– царица
Очень любит веселиться.

Почему идет молва
«Берегитесь буквы R,
Я открою вам секрет –
Нет противней крысы – rat.

Не случайно буква S
Вызывает интерес.
В небе – sky сверкает star –
Очень яркая звезда.

В «Детский мир» зовет нас T.
В гости рады мы зайти:
Там подружится с тобой
Каждая игрушка – toy.

Если встретишь букву U
Значит, скоро быть дождю.
U сегодня подобрела –
Подарила зонт – umbrella.

Эй! Беги, держи, лови!
На подаче буква V.
Прямо в небо мяч ушел,
Обожаю volleyball.

W, известно всем, –
Перевернутая М.
Врач сказал из-за дверей:
– Я беру вас на X-ray.
– Что такое, может, в плен?
– Нет, всего лишь на рентген.

Эй, на весла налегай!
Мчится в море буква Y.
В дальний путь ребят зовет
Белый парусник – a yacht.

Что такое буква Z?
Ты увидишь, взяв билет,
Волка, тигра и козу
В зоопарке – in the Zoo.

 

: Ребята, буквы встали в ряд,
И спеть вам песенку хотят.

Исполняется песня АВС.

 

: Буквы, звуки знаем

и стихи читаем.
Знаем много новых слов, фраз и выражений!
Любим мы учить английский с помощью…Движений!
                                                     

Ученики 2 класса проводят разминку:


Stand up, please!
Clap, clap, clap your hands,
Clap your hands together!
Stamp, stamp, stamp your feet,
Stamp your feet together!
Touch, touch, touch your ears,
Touch your ears together!
Touch, touch, touch your cheeks,
Touch your cheeks together!
Shake, shake, shake your hands,
Shake your hands together!
Smile, smile, smile to us,
Smile to us together!
Thank you! Sit down!

 

Звучит запись голосов птиц и зверей.
: Не пугайтесь, не смущайтесь!
Вас, друзья, загадки ждут!
Отгадать их постарайтесь
Вы за несколько минут!
                               Ученики 2 классов загадывают загадки.
Загадки:
1) It can run and jump. It is not big. It is black, white or grey. It likes milk. It lives in the house. ( A cat)
2) It is very big. It is grey. It lives in the Zoo. It can walk. ( an elephant)
3) It is big and long. It is green. It can swim. It lives in the river. ( a crocodile)
4) It is big and angry. It is orange and black. It can run and jump. ( a tiger)
5) It is a bird. It is yellow, blue, red and green. It can fly. It can talk. ( a parrot)
6) It is very little. It is grey. It likes cheese. ( a mouse)

                                 После каждой отгадки – презентация изображения животного.


: Ребята, а сейчас послушайте стихи и скороговорки.

 

We like to READ
We like to PLAY
We like to STUDY
Every day!
We like to RUN,
We like to JUMP,
We like to PLAY
It’s OK!
Why do you cry, Willy?

Why do you cry?

Why, Willy? Why, Willy?

Why, Willy, why?

 

 

2В:Эта сказка вам знакома,

Вы ее читали дома.

На английском в первый раз

Представляем вам сейчас.

 

Ученики 2а представляют сказку «THREE LITTLE PIGS»

: Научились мы и COUNT- считать ,
И это хотим вам сейчас показать!

 

Ученики 2б класса исполняют песню “NUMBER SONG”

 

: Смотрите, как ярко, празднично украшен сегодня наш зал!
: Да! Шары разноцветные отовсюду заметные!
: Знаем, знаем мы цвета даже по- английски!
Назовём мы их для вас, для друзей и близких!
 

: А сейчас «оглушительный» конкурс!!!!
: Правильно назовите цвет шарика и лопните его – вот так! ( Blue – Прокалывает иголкой)
                     Дети выходят, называют цвет и лопают шарик (3-4 штуки)

 

Читали тексты, учили стихотворения,

Считали, писали мы упражнения,

Спрягали глаголы, склоняли, зубрили,

Чему нас только не научили.

 

Все это, ребята, на языке иностранном,

Для многих не знакомым и странным,

А для нас уже не новым

И совсем уже знакомым.

 

Сегодня мы вам рассказали,

Как мы английский изучали.

Пришла минута расставаться

Нам нужно с вами попрощаться.
: И напоследок мы все вместе

Споем веселую, дружную песню.

                                

Звучит музыка, и все поют песню “ THE MORE WE ARE TOGETHER”

 

: А сейчас скажем вам «До свидания!»

Спасибо большое за внимание.

Учите ребята английский язык

пусть он не русский, но тоже велик.

 

Выходят буквы: G O O D B Y E