Відкритий урок з англійської мови. Конкурс “Учитель року – 2016”

5 клас

Тема: Time for Leisure

Підтема: Hobbies and Interests

Мета: Практична: ознайомити з лексико-граматичним матеріалом за темою «Хобі». Розвивати види мовленнєвої діяльності ( читання,говоріння,аудіювання,письмо)

Розвиваюча: розвивати мовну здогадку, вміння узагальнювати, фонематичний слух учнів та вміння співпрацювати у групі.

Освітня: розширити знання учнів з поняття «хобі».

Виховна: виховувати прагнення з користю проводити вільний час, збагачуючи себе новими знаннями та життєвим досвідом.

Тип уроку: комбінований

Обладнання:

 • Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (Unit 2 Lesson 2) – Тернопіль, 2013

 • аудіододаток до підручника з англійської мови для 5 класу загальноосвітньої школи

 • компютер

 • проектор

 • картки

Хід уроку

I Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Привітання

Т.: Good morning, dear friends. I am very glad to see you today. Let me introduce myself. My name’s Elena Vladimirovna.

Учитель звертається до учнів з питаннями, спонукаючи їх до відповідей

 • Nice to meet you, Max

 • How are you, Lisa?

 • Are you ready to work today, Bob?

 • What’s your favourite lesson, Mary?

 • Are you in a good mood, Kate?

 • Do you like rap style, Misha?

 • Do you have much free time, Ann?

 • Are you active, Mila?

Фонетичні вправи.

2. Повідомлення теми та цілей урока

Т.: Today we’re going to speak, read, write, learn some new words and

practice them in different exercises.

And now let’s guess what’s the topic of our lesson

(slide 1)

P.: Hobbies and Interests.

3.Перевірка домашнього завдання.

Учні читають речення, які склали з модальним дієсловом can.

T.: Yes, you’re right. Today we are going to speak about hobbies.

So, what is a hobby?

Teacher Pupil

P.: A hobby is what we like to do when we have free time

T.: Why do we need hobbies?

P.: Hobbies help people relax.

Hobbies give pleasure.

Hobbies make our life more interesting.

T.: What’s your hobby?

P.: swimming

dancing

reading

writing poems

reciting poems etc.

II Основна частина уроку

1. Vocabulary work

T.: Look at the blackboard. Do you remember these words?

Let’s read together.

Stamps Rock

Coins Cartoon

Camera Interested

Fair

Look at each picture (slide 2) and guess the word.

What’s the meaning of interested and fair.

2. Relaxation

T.: Do you like singing? What about rap? Let’s listen (CD)

Do you remember this song?

P.: Of course, it’s Luka’s rap.

T.: And do you remember rhyme Hands up?

Let’s take rap music and words from the rap and make our own song.

Учні разом із вчителем співають та показують дії.

3. Reading ex 1 p. 58

a) Pre-reading activities

T.: I’d like you to explain usual hobby

unusual hobby

P.: Usual hobbies: every day activities

Unusual hobbies: something special

b) Reading

Учитель подає учням текст частинами. Одна група отримує першу частину, інша – другу частину. Учні першої групи читають ланцюжком, учні другої групи називають хобі хлопця, та навпаки.

с) Post-Reaching activities

ex. 2 p. 59

4. Writing.

T.: Do the task in your copy-books using cards

Hobby

I like

I don’t like

Watching TV

Painting

Playing computer games

Drawing

Watching cartoon

5. Speaking

T.: Let’s imagine we’re at school Hobby Fair now. Tell us about your hobbies and interests.

Who will start?

Pupil 1: Hello! My name’s Ann. I like dancing and painting.

Pupil 2: etc.

6. Reflection

T.: Thank you children. Today we have learned a lot about hobbies and your interests. Now, please, work in groups.Take cards and choose hobbies you have heard today.

Учитель роздає картки з різними хобі, діти відбирають їх за завданням та наклеюють, а потім презентують свій проект.

III Підбиття підсумків уроку

1) Домашнє завдання

vocabulary work

make up sentences

make up a story about hobbies

2) Did you like the lesson? Have you learned any words? Have you learned new things about your classmates? You’re work hard. Thank you very much and I have a surprise, sweet coins.